Wednesday, November 02, 2011

大觉华寺

会因長老

吉隆坡大觉华寺创建于1900年,开山祖师会因和尚曾两度关闭此寺,并以30年不吃盐之愿力,用自己的鲜血书写一本《妙法莲华经》

会因老和尚圆寂后安奉於大觉华寺舍利塔

會因先師塔墓銘

清淨佛堂原一所  當初如來也許可
無端三有來糾纏  磚瓦木石同時墮 
呵呵呵    呵呵呵  地獄眾生無明裡
若能一念如園觀  火坑即是蓮花座
萬丈神光剎那間  鐵圍三界一齊破
以此微言報師恩  勿妄批評招業果

                                                                                  民國廿五年季春  弟子立